Odpis obchodní pohledávky za nemajetným dlužníkem

Vydáno: 6 minut čtení

Obchodní společnost má pohledávku z roku 2013 z titulu dodaného zboží. Je sice exekučně vymáhána, ale zatím dlužník dobrovolně ani nuceně nic neuhradil a zřejmě to tak i zůstane, protože je oficiálně nemajetný. K pohledávce nebyly tvořeny opravné položky a nyní by ji věřitel rád odepsal s co nejvyšší daňovou účinností.

Odpis obchodní pohledávky za nemajetným dlužníkem
Ing.
Martin
Děrgel
Bylo účetní chybou - porušení zásady opatrnosti, že účtující věřitel k pochybné obchodní pohledávce netvořil opravné položky („OP“), zreálňující její důvodně sníženou hodnotu. Nemuselo přitom jít o tzv. zákonné opravné položky tvořené za podmínek a v souladu se zvláštním daňovým zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZoR“), nýbrž o čistě účetní tzv. ostatní opravné položky.
Jak