Koupě nemovité věci OSVČ s daňovou evidencí na úvěr

Vydáno: 3 minuty čtení

Živnostník s daňovou evidencí plánuje koupit na úvěr pozemek s budovou skladiště. Od právníka se dozvěděl, že fyzická osoba nemůže koupit nemovitost jako OSVČ, ale jako občan, i když bude sloužit k podnikání. Jak má postupovat? Má koupit nemovitost na rodné číslo, úvěr také splácet jako občan a pro firemní využití si sám se sebou uzavřít nájemní smlouvu, kde umožní nájemci daňové odpisy. Nebo může nemovitost zahrnout do daňové evidence, i když není koupena na IČO, ale tzv. na rodné číslo? A jak daňově uplatnit úroky a splátky úvěru?

Koupě nemovité věci OSVČ s daňovou evidencí na úvěr
Ing.
Martin
Děrgel
Odpověď právníka není správná, resp. přesná, případně jí tazatel mylně pocho