Zákonné opravné položky k více pohledávkám do 30 000 Kč za jedním dlužníkem

Vydáno: 5 minut čtení

Účetní jednotka v roce 2014 vytvořila zákonnou opravnou položku podle § 8c zákona č. 593/1992 Sb. ve výši 100% k několika pohledávkám (12 měsíců po splatnosti) vůči dlužníkovi X v celkové výši do 30 000 Kč. Může totéž zopakovat také v roce 2015 k dalším drobným pohledávkám vůči dlužníkovi X ve výši zhruba 20 000 Kč?

Zákonné opravné položky k více pohledávkám do 30 000 Kč za jedním dlužníkem
Ing.
Martin
Děrgel
V případě „malých“ pohledávek s rozvahovou hodnotou v okamžiku jejich vzniku do 30 000 Kč včetně je možno již po uplynutí 12 měsíců od splatnosti vytvořit nejsnazší typ zákonných opravných položek („ZOP“), a to až do výše 100% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. Om