Účtování bytového družstva při koupi domu

Vydáno: 2 minuty čtení

Bytové družstvo koupilo od městského úřadu bytový dům včetně dvou nebytových prostor. Na ty bylo při koupi domu zřízeno věcné břemeno služebnosti - bezplatné užívání. Dále byla sepsána dohoda o zúčtování plnění služeb. Podle ní se městský úřad zavazuje bytovému družstvu platit zálohové platby na služby. Tyto zálohy budou každoročně vyúčtovány družstvem podle zákona č. 67/2013 Sb. , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Dále platí město družstvu příspěvek na daň z nemovitých věcí a příspěvek na pojištění. Bytové družstvo si jeden z výše uvedených nebytových prostor od města pronajalo na kancelář. Městský úřad vystavil za pronájem kanceláře fakturu. Jak bude družstvo účtovat?

Účtování bytového družstva při koupi domu
Ing.
Alena