Pokyn GFŘ D-23 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Vydáno: 2 minuty čtení

Generální finanční ředitelství vydalo na internetových stránkách Finanční správy 29. ledna 2016 pokyn D-23 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů. Tímto pokynem je určeno, na kterých územních pracovištích finančních úřadů je umístěn spis daňových subjektů a účastníků řízení, resp. zda je umístěn v sídle finančních úřadů a jsou stanoveny zkratky orgánů Finanční správy České republiky (dále jen „orgány finanční správy“). Spisem se pro účely tohoto pokynu rozumí spis nebo jeho příslušná část.

Pokyn GFŘ D-23 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů