Daňové přiznání k DPPO u příspěvkových organizací za rok 2015

Vydáno: 19 minut čtení

Konec března je zpravidla spojen s povinností podat daňové přiznání k dani z příjmů. Tato povinnost se týká také příspěvkových organizací jako právnických osob, veřejně prospěšných poplatníků. V následujícím příspěvku se proto budu věnovat postupu pro správné sestavení daňového přiznání těchto poplatníků.

Daňové přiznání k DPPO u příspěvkových organizací za rok 2015
Ing.
Zdeněk
Morávek
je daňovým poradcem
Jak jsme již konstatovali, příspěvkové organizace patří v souladu s § 17a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), mezi veřejně prospěšné poplatníky. Jak vyplývá z § 38mb ZDP, veřejně prospěšný poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání, pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně, nebo má pouze příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9 ZDP, tedy dodanit nepoužitou daňovou úsporu. Jde o postup, který je výslovně upraven v § 38mb ZDP a postup, který má tak přednost před obecnou úpravou daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Je to postup, který se vztahuje na všechny veřejně prospěšné poplatníky, tj. jak na ty s tzv. úzkým základem daně, tak i na ty s širokým základem daně, proto se v plné míře vztahuje i na příspěvkové organizace.
Příklad č. 1:
Příspěvková organizace má v roce 2015 příjmy pouze z nepodnikatelské činnosti s tím, že výdaje vynaložené v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší než tyto příjmy, a dále příjmy z
dotace
na provoz od svého zřizovatele, kterým je obec.
Příjmy z nepodnikatelské (hlavní) činnosti nejsou předmětem daně za podmínky § 18a odst. 1 písm. a), příjmy z provozní
dotace
nejsou předmětem daně v souladu s § 18a odst. 1 písm. b) ZDP. Znamená to tedy, že příspěvková organizace jako veřejně prospěšný poplatník má v tomto případě pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, a proto nemá v tomto p