Omezení podnikání osoby samostatně výdělečně činné z důvodu předčasného důchodu

Vydáno: 4 minuty čtení

Podnikající fyzická osoba je od října 2015 starobním důchodcem, a to předčasně o 1,5 roku dříve, než dosáhne důchodového věku. Jak má postupovat vůči úřadům - má přiznání k dani z příjmů a přehledy o příjmech a výdajích podat někdy dříve, až v březnu 2016? A kolik si může vydělat, aby předčasný starobní důchod nebyl odebrán?

Omezení podnikání osoby samostatně výdělečně činné z důvodu předčasného důchodu
Ing.
Martin
Děrgel
Zdaňovacím obdobím pro účely daně z příjmů zůstává celý kalendářní rok a poplatník proto bud