Uplatnění odpočtu DPH u auta využívaného plátcem i soukromě

Vydáno: 3 minuty čtení

OSVČ poskytuje poradenské služby a je plátcem DPH. Na jaře 2015 si koupil nový automobil původně pro osobní potřeby. Proto doklad vystavený prodejcem obsahuje jeho jméno a adresu, ale nikoli DIČ. Na podzim 2015 se rozhodl, že automobil bude využívat pro své podnikání ze 40%. Může si plátce uplatnit nárok na odpočet daně ve výši 40%, jestliže nemá daňový doklad se všemi zákonem stanovenými náležitostmi?

Uplatnění odpočtu DPH u auta využívaného plátcem i soukromě
Ing.
Martin
Děrgel