Uplatnění odpočtu DPH u auta využívaného plátcem i soukromě

Vydáno: 3 minuty čtení

OSVČ poskytuje poradenské služby a je plátcem DPH. Na jaře 2015 si koupil nový automobil původně pro osobní potřeby. Proto doklad vystavený prodejcem obsahuje jeho jméno a adresu, ale nikoli DIČ. Na podzim 2015 se rozhodl, že automobil bude využívat pro své podnikání ze 40%. Může si plátce uplatnit nárok na odpočet daně ve výši 40%, jestliže nemá daňový doklad se všemi zákonem stanovenými náležitostmi?

Uplatnění odpočtu DPH u auta využívaného plátcem i soukromě
Ing.
Martin
Děrgel
Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p., je plátce povinen vystavit daňový doklad v případě dodání zboží osobě povinné k dani. V případě fyzických osob se tím rozumí situace, kdy při nákupu dotyčná osoba znatelně vystupuje (jedná) v rámci své ekonomické (podnikatelské) činnosti.
Obvykle je tento předpoklad splněn tím, že kupující výslovně požádá o daňový doklad, a jde-li o plátce DPH, pak u nákupu za více než 10 000 Kč současně prodejci sdělí své DIČ. K tomu zřejmě nedošlo a prodejce auta měl za to, že kupující (tazatel) nejedná jako osoba povinná k dani, proto mu daňový doklad nevystavil.
Předpokladem pro uplatnění nároku na odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění - zakoupeného auta je ovšem podle § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH daňový doklad vystavený plátcem, proto musí tazatel dodatečně požádat prodejce auta o vystavení daňového dokladu, případně o doplnění chybějících náležitostí § 29 ZDPH.
Protože plátce bude vozidlo využívat pro svou ekonomickou (podnikatelskou) činnost jen zčásti, má nárok pouze na částečný odpočet daně na vstupu v souladu s § 72 odst. 6 a § 75 ZDPH. Jelikož přesný poměr využívání vozidla pro ekonomickou (podnikatelskou) činnost v roce 2015 nyní ještě nezná, stanoví odpovídající poměrný koeficient kvalifikovaným odhadem (např. 40%). Následně ale musí vést evidenci skutečného využívání vozidla v roce 2015 pro ekonomickou činnost
versus
soukromě. A pokud se skutečný poměrný koeficient bude od toho odhadnutého lišit o více než 10 procentních bodů, bude plátce povinen (vyjde-li skutečný poměrný koeficient méně než 30%), resp. oprávněn (51% a více) opravit uplatněný částečný odpočet v daňovém přiznání k DPH za prosinec, resp. za 4. čtvrtletí roku 2015. Tímto ale peripetie s odpočtem DPH neskončí.
Automobil je dlouhodobým majetkem, proto bude muset plátce ještě další 4 roky sledovat jeho skutečné využívání pro ekonomickou (podnikatelskou) činnost, a v případě tzv. změny rozsahu použití provést úpravu odpočtu daně ve smyslu § 78 až § 78c ZDPH. Pokud plátce auto prodá nebo jinak dodá ještě v tomto období, provede tzv. jednorázovou úpravu odpočtu daně podle § 78d ZDPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty