Doručení výzvy související s kontrolním hlášením

Vydáno: 6 minut čtení

Rozhodla jsem se tentokrát věnovat přesně vymezenému úkonu správce daně, a to doručení výzvy související s kontrolním hlášením. Nejdříve jsem vycházela z předpokladu, že § 101g odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty platného od 1.1.2016 (dále jen DPH) je především jednoduchý, jasný a nepotřebuje výklad. V běžné praxi to zatím však na jednoduché ustanovení nevypadá.

Doručení výzvy související s kontrolním hlášením
Ing.
Mária
Mikulecká,
je daňovou poradkyní, DANĚ MIKULECKÁ, s. r. o.
V současné době je veřejně dostupná předběžná informace k vyplnění kontrolního hlášení ze 17.7.2015, kde je na straně 7 uveden názor a doporučený postup Ministerstva financí a také informace s názvem „Kontrolní hlášení - časté omyly“ ze dne 13.11.2015 zveřejněné na www.financnisprava.cz.
Doručení výzvy související s kontrolním hlášením je podle mého názoru důležitou částí procesního postupu správc