Dotazy a odpovědi: Technické zhodnocení na nemovité kulturní památce

Vydáno: 1 minuta čtení
Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Podnikatel podniká v budově, která je nemovitou kulturní památkou a tuto budovu odpisuje podle § 31 ZDP ze vstupní ceny 1 210 000 Kč. V letošním roce na budově dokončil technické zhodnocení v ceně 95 000 Kč, kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 10. 8. Jak tyto výdaje uplatní do daňových výdajů a z jaké vstupní ceny bude majetek odpisovat?
Odpověď
Podnikatel bude i nadále budovu odpisovat ze vstupní ceny 1 210 000 Kč, sazbou v dalších letech odpisování podle § 31 ZDP. Pokud se jedná o odpisování technického zhodnocení, bude ho odpisovat podle § 30 ZDP po dobu 15 let s přesností na dny či měsíce. Zvolí-li podnikatel měsíční výši odpisů, tedy po dobu 180 měsíců, uplatní v letošním roce do daňových výdajů 4/180 (za září až prosinec) z celkové částky 95 000 Kč.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů