Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení
Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Poplatník si před 15 lety koupil nájemní dům, který od počátku pronajímá. Výdaje po celou dobu uplatňoval paušální částkou z dosažených příjmů. V letošním roce bude dům opravovat, je pro něho proto výhodnější uplatnit výdaje ve skutečné výši, tedy i odpisy. Jak stanovit vstupní cenu domu?
Odpověď
Vstupní cenou v daném případě bude pořizovací cena v souladu s § 29 odst. 1 písm. a) ZDP, protože poplatník nemovitou věc koupil v době kratší než 5 let před zahájením nájmu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů