Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení
Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Poplatník si v roce 2000 koupil dům, který od roku 2008 pronajímá. Výdaje po celou dobu pronajímání uplatňoval paušální částkou z dosažených příjmů. V letošním roce bude dům opravovat a je pro něho výhodnější uplatnit výdaje ve skutečné výši, tedy i odpisy. Jak stanovit vstupní cenu domu?
Odpověď
Vstupní cenou v daném případě bude reprodukční pořizovací cena v souladu s § 29 odst. 1 písm. d) ZDP v návaznosti na § 29 odst. 1 písm. a) ZDP, tj. cena stanovená podle oceňovacího předpisu platného v roce zahájení nájmu, tj. v roce 2008. Dům poplatník pořídil v době delší než 5 let před zahájením nájmu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů