Otázky a odpovědi: Povinnost podat daňové přiznání ve spolku

Vydáno: 2 minuty čtení

Založili jsme spolek, neziskovou ­organizaci, za účelem pomoci při obnově tvrze. Ve stanovách spolku je mimo jiné uvedeno, že hlavní činností je získávání finančních prostředků, které slouží k rozvoji činnosti spolku. Spolek vyhlásil veřejnou sbírku na obnovu tvrze (dostal o ní osvědčení od krajského úřadu) a má založený transparentní účet, na který lidé zasílají finanční prostředky. Z této sbírky spolek poskytl finanční dar fyzickým osobám na základě darovací smlouvy, které je následně použili při opravě tvrze. V roce 2020 měl spolek ještě příjmy z členských příspěvků. Co se týče výdajů spolku, tak spolek zaplatil občerstvení dobrovolníkům, kteří pomáhali při obnově tvrze (ve stanovách je uvedeno, že hlavní činností spolku jsou pracovní aktivity při stavebně konzervačních pracích). Jsou všechny výše uvedené příjmy (finanční prostředky ze sbírky, členské příspěvky) od daně osvobozené, nebo nejsou předmětem daně? Jsou všechny výše uvedené výdaje (finanční dar, občerstvení) od daně osvobozené, nebo nejsou předmětem daně? Má spolek povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob?

Otázky a odpovědi: Povinnost podat daňové přiznání ve spolku
Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů