Otázky a odpovědi: Spolek - daňové a nedaňové příjmy a výdaje

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme dobročinný spolek, který sbírá peněžní prostředky k dobročinným účelům, například na postižené děti atd. V roce 2020 jsem založili zvláštní bankovní účet veřejné sbírky, kam chodí peníze od dárců a my pak z toho platíme různé pomůcky pro postižené. Spolek vede daňovou evidenci. Účtuje se tento účet? Zůstatek k 31. 12. 2020 na tomto účtu je kladný. Dále jsme vybrali na náš účet prostředky na akci, která se kvůli covidu nekonala (tyto prostředky šly na náš běžný účet). Dle evidence tedy vykazujeme zisk. Co podléhá zdanění?

Otázky a odpovědi: Spolek – daňové a nedaňové příjmy a výdaje
Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů