Otázky a odpovědi: Daňové povinnosti a dopady při uzavření nepojmenované smlouvy v příspěvkové organizaci

Vydáno: 1 minuta čtení

Příspěvková organizace se mnou uzavřela nepojmenovanou smlouvu dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku , jejímž prostřednictvím jsem provedl sjednaný úkol, odměna byla stanovena hodinou sazbou. 1. Jaké jsou hranice pro výši příjmu? 2. Kdy je nutné odvést daň z příjmu? 3. Může fyzická osoba (bez IČO) vystavit na základě nepojmenované smlouvy fakturu (doklad) o uskutečnění sjednané aktivity?

Otázky a odpovědi: Daňové povinnosti a dopad

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb., občanský zákoník