Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení
Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Po 10 letech nájmu budovy byl nájemní vztah ukončen. Nájemce na základě písemného souhlasu vlastníka provedl a po dokončení odpisoval technické zhodnocení najaté budovy podle § 31 ZDP. Při ukončení nájmu vlastník neuhradil nájemci zůstatkovou cenu, došlo k postoupení nájemní smlouvy na dalšího nájemce, který zůstatkovou cenu prvnímu nájemci zaplatí a na základě písemného souhlasu pronajímatele bude zaplacenou částku za technické zhodnocení budovy odpisovat. Jak se bude postupovat z hlediska daně z příjmů?
Odpověď
V případě, kdy první nájemce nájem ukončí, uvolněné prostory si najme druhý nájemce a tento druhý nájemce zaplatí prvnímu nájemci zůstatkovou cenu technického zhodnocení, může první nájemce zahrnout do výdajů zůstatkovou cenu do výše příjmů od druhého nájemce v souladu s § 24 odst. 2 písm. tb) ZDP.
Pokud druhý nájemce dostane od vlastníka písemný souhlas, může zahájit odpisování zaplaceného technického zhodnocení v souladu s § 28 odst. 3 ZDP, a to sazbou nebo koeficientem v prvním roce odpisování.
Pronajímatel nemá v tomto případě nepeněžní příjem ve smyslu § 23 odst. 6 ZDP, k ukončení nájemní smlouvy nedošlo, nájemní smlouva byla postoupena.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů