Otázky a odpovědi: Dotace na lesy

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme nevýdělečná organizace s hlavní a hospodářskou činností, účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Hospodaření v lesích je činnost hospodářská. V roce 2020 jsme obdrželi různé typy dotací a příspěvků: - Dotaci na Podporu ochrany lesa v PK v rámci Podpory a ochrany lesa v PK 2017+. Projekt byl realizován a účelu dotace bylo dosaženo před poskytnutím dotace. - Finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství na účel: ochrana lesa. - Finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství na účel: ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích. - Finanční příspěvek Ministerstva zemědělství na účel: Umělá obnova sadbou – první. - Finanční příspěvek Ministerstva zemědělství na účel: Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019. Jak v daňovém přiznání a v účetnictví vypořádat dotaci (příspěvek), jehož náklady byly účtovány v minulém období?

Otázky a odpovědi: Dotace na lesy
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Z pohledu d