Změny v oblasti pracovního práva pro rok 2021

Vydáno: 7 minut čtení

Od 1. 1. 2021 došlo v oblasti pracovního práva k výrazným změnám, které zavedl zákon č. 285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony (dále jen „novela“ nebo „zákoník práce “). Cílem tohoto příspěvku je rozebrat tři nejvýznamnější témata novely: – změnu ve výpočtu dovolené, – zavedení institutu sdíleného pracovního místa a – navýšení náhrady nemajetkové újmy při pracovním úrazu nebo úmrtí zaměstnance.

Změny v oblasti pracovního práva pro rok 2021
Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátní koncipientka
 
Výměra dovolené
Zásadní koncepční změnou, kterou novela zákoníku práce přináší, je počítání dovolené podle odpracovaných hodin, nikoli dní, resp. podle odpracované stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby. Stanovená týdenní pracovní doba zůstává na 40 hodinách týdně podle ustanovení