Problematika DPH řešená v rámci jednání Koordinačních výborů Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství dopadající na činnost územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací - dokončení

Vydáno: 14 minut čtení
Problematika DPH řešená v rámci jednání Koordinačních výborů Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství dopadající na činnost územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací – dokončení
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
Vymezení přijatých zdanitelných plnění, u nichž lze uplatnit nárok na odpočet DPH při změně režimu
Tento příspěvek byl projednán v březnu 2009. V té době se týkal ustanovení § 74 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), které nyní najdeme v pozměněném znění v § 79 odst. 1 ZDPH. Cílem KOOV bylo vyjasnit, z jakých plnění je možné douplatnit odpočet DPH na vstupu u nových plátců.
Zákon o DPH nyní ve svém § 79 odst. 1 pracuje se dvěma podmínkami:
1.
Plnění bylo pořízeno v posledních 12 měsících přede dnem, kdy se daný subjekt stal plátcem DPH.
2.
Ke dni, kdy se subjekt stal plátcem DPH, je dané plnění
součástí obchodního majetku.
V rámci příspěvku se řešilo, co znamená, že se dané plnění stalo součástí obchodního majetku. Pokud by totiž tato formulace znamenala,

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty