Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel plánuje v rámci omezení podnikatelské činnosti vyřadit odpisovanou budovu z obchodního majetku 31. 12. 2016 a ponechat si ji jen pro osobní potřebu. Bude moci za zdaňovací období roku 2016 uplatnit celý roční odpis?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Vyřadí-li podnikatel budovu z obchodního majetku 31. 12. 2016, může za zdaňovací období roku 2016 uplatnit odpis ve výši ročního odpisu. Pokud by však předmětnou budovu vyřadil již 30. 12. 2016, pak by mohl do daňových výdajů uplatnit pouze poloviční výši ročního odpisu. K vyřazení budovy z obchodního majetku by v tomto případě došlo již před koncem zdaňovacího období.

Související dokumenty