Otázky a odpovědi: Členské příspěvky

Vydáno: 2 minuty čtení

Hlavní činnost spolku je placena výběrem členských příspěvků. Každý rok je výběr členských příspěvků nižší než náklady na hlavní činnost, a tak to také bylo částečně financováno prostředky z vedlejší činnosti dle § 20 odst. 7 ZDP . V roce 2020 jsou však kvůli koronaviru různé akce (hlavní činnost) zrušeny, ale členské příspěvky se vybraly v plné výši. To znamená, že výběr členských příspěvků bude vyšší než náklady na hlavní činnost. Bude nutné tento rozdíl za rok 2020 nějak zdanit? A jakým způsobem se „zdaní“ uplatněná částka dle § 20 odst. 7 ZDP za rok 2019? Protože se za rok 2020 vlastně nepoužije. Je to uvedeno na řádku 251 daňového přiznání?

Otázky a odpovědi: Členské příspěvky
Ing.
Zdeněk

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů