Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 5 minut čtení

Poslanecká sněmovna v nedávné době schválila novelu zákona č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, jejímž cílem je zavedení nového institutu chráněného účtu do právního řádu České republiky. Poslanci si od této novely slibují, že zabrání neoprávněným exekucím účtů povinných. Hlavním smyslem předkládané novely by mělo být snížení rizika sociálního vyloučení a prevence kriminality dlužníků.

Legislativní novinky s komentářem
Dmytro
Krasovskyj,
advokátní
koncipient
Navrhovatelé měli v úmyslu projednat tento návrh zákona v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších pře