Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel si na finanční leasing od loňského roku pořizuje stroj, který si po ukončení leasingu koupí za 2 000 Kč. S majitelem se písemně dohodl, že zaplatí jeho dopravu a montáž. V loňském roce zaplatil za dopravu 15 000 Kč a dále poplatek za sepsání leasingové smlouvy 1 000 Kč, v letošním roce zaplatil montáž stroje ve výši 30 000 Kč. Jak uplatní uvedené výdaje do výdajů daňových?

Daň z příjmů fyzických osob