Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel si na finanční leasing od loňského roku pořizuje stroj, který si po ukončení leasingu koupí za 2 000 Kč. S majitelem se písemně dohodl, že zaplatí jeho dopravu a montáž. V loňském roce zaplatil za dopravu 15 000 Kč a dále poplatek za sepsání leasingové smlouvy 1 000 Kč, v letošním roce zaplatil montáž stroje ve výši 30 000 Kč. Jak uplatní uvedené výdaje do výdajů daňových?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Výdaje spojené s dopravou, poplatkem a montáží spolu s kupní cenou stroje ve výši: 15 000 + 1 000 + 30 000 + 2 000 = 48 000 Kč, převyšují limit stanovený § 26 odst. 3 písm. c) ZDP
ve výši 40 000 Kč. V důsledku toho se jedná se o hmotný majetek s tím, že příslušné výdaje je možno do daňových výdajů uplatnit pouze formou odpisů v souladu s § 28 odst. 3 ZDP, tj. za písemného souhlasu vlastníka, resp. odpisovatele. V roce 2017 podnikatel zahájí odpisování ze vstupní ceny 46 000 Kč. Po odkoupení majetku podnikatel zvýší vstupní (zůstatkovou) cenu o 2 000 Kč a hmotný majetek doodepíše, jak stanoví § 29 odst. 4 ZDP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů