Inominátní smlouva - o poskytování služeb cloud computingu

Vydáno: 11 minut čtení

Cloud computing je velmi často využívaná služba, která uživateli umožňuje využívat servery s větším výpočetním výkonem a úložný prostor na internetu. V rámci cloud computingu dochází k poskytování sdílených IT prostředí formou služby dostupné obvykle pomocí zabezpečeného přístupu přes internet apod. Bez této služby se dnes obejde jen málokdo; úřady, města či obce mezi takové uživatele obvykle nepatří. Zvažuje-li úřad, město či obec využívání služeb cloud computingu, je nutné pečlivě zvážit všechny parametry smlouvy, včetně bezpečnostních požadavků.

Inominátní smlouva – o poskytování služeb cloud computingu
JUDr.
Eva
Janečková,
Michal
Merta,
MBA, MSc., LL.M.
 
Co je cloud computing
Cloud computing je model poskytování služeb, kde ke sdílitelným a konfigurovatelným výpočetním prostředkům byl zajištěn pro uživatele pohodlný a na jejich žádost realizovaný přístup, a to rychle, s minimálními požadavky na uživatele a také s minimálními požadavky na komunikaci s poskytovatelem, prostředků.1)
Uživatel nemá uložena data na svém vlastním počítači, ale připojuje se na vzdálená zařízení poskytovatele, který mu tyto služby poskytuje a kterému za takovou činnost platí odměnu. Systém je samoobslužný, tzn., že uživatel může nastavovat úroveň poskytovaných služeb bez nutnosti zásahu pracovníka poskytovatele.
Mezi výhody této služby patří snížené náklady na vlastnictví IT infrastruktury2)

Související dokumenty