Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel koupil v loňském roce stroj za 30 000 Kč a výdaje spojené s jeho zaplacením zahrnul přímo do daňových výdajů. V letošním roce provedl modernizaci stroje za 47 000 Kč. Jak uplatní výdaje za modernizaci do daňových výdajů, když výdaje na pořízení samotného stroje jsou již v daňových výdajích uplatněny?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Modernizace stroje v ceně nad 40 000 Kč představuje z hlediska daně z příjmů technické zhodnocení podle § 33 ZDP. Koupil-li podnikatel stroj se vstupní cenou do limitu 40 000 Kč a výdaje spojené s nákupem stroje zahrnul do daňových výdajů, budou výdaje spojené s provedeným technickým zhodnocením odpisovány samostatně. Z hlediska daně z příjmů se jedná o jiný majetek podle § 26 odst. 3 písm. a) ZDP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů