Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikateli vedoucímu daňovou evidenci zbyly na skladě zásoby zboží, které jsou neprodejné, a to i po snížení ceny pod nákupní hodnotu, a které bude muset vyvést na skládku odpadu. Jak podnikatel naloží s výdaji na tyto zásoby, které již v minulých letech při nákupu zásob a jejich zaplacení uplatnil do daňových výdajů? Náhradu škody žádnou nedostane, protože zásoby nemá pojištěné.

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.