Zdravotní pojištění a "rozhodná částka" příjmu od 1. 1. 2020 v příkladech

Vydáno: 12 minut čtení
Zdravotní pojištění a „rozhodná částka“ příjmu od 1. 1. 2020 v příkladech
Ing.
Antonín
Daněk
V tomto pojednání se v dalším textu formou příkladů zaměříme na postupy zaměstnavatele v přímé vazbě na výši zúčtovaného příjmu u osob – zaměstnanců v písmenech a) a b), kdy si ukážeme i praktická řešení platná pro právní podmínky roku 2020, v příkladech č. 1 a č. 8 se ještě vrátíme k přelomu let 2019/2020.
Ve zdravotním pojištění se v některých situacích odvíjí placení pojistného a plnění souvisejících zákonných povinností zaměstnavatelem od výše zúčtovaného příjmu zaměstnance. Kromě dohody o provedení práce (resp. více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele), kde o vzniku zaměstnání rozhoduje v kalendářním měsíci příjem převyšující 10 000 Kč, máme ještě jednu velmi důležitou hodnotu. Touto hodnotou je pro roky 2019 i 2020 částka 3 000 Kč, která podle ustanovení § 5 písm. a) bodů 4.–6. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), přímo ovlivňuje placení pojistného u:
a)
člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci (i fun