Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci v roce 2015 přerušil podnikatelskou činnost a vzhledem ke skutečnosti, že tuto činnost nezahájil do termínu pro podání daňového přiznání, základ daně roku 2015 v souladu s § 23 odst. 8 ZDP snížil o dluh ve výši 5 000 Kč z titulu nakoupených zásob. V letošním roce podnikání opět zahájil a koncem ledna dluh zaplatil. Může si podnikatel dát výdaje spojené se zaplacením dluhu do výdajů daňových?

Daň z příjmů fyzických osob