Otázky a odpovědi: Podpis odběratele na dobropisu

Vydáno: 2 minuty čtení

Odborová organizace VŠ pořádá letní dětské tábory. Činnost je vedena samostatně, v rámci této činnosti je plátcem DPH. V únoru se otvírají přihlášky. Na základě přihlášek rodiče obdrží zálohový doklad. Po zaplacení je vystaven daňový doklad, DPH je odvedeno ke dni přijetí platby. V důsledku koronaviru a hygienických nařízení je každý táborový turnus (původně 20 dnů) rozpůlen na 2x 10 dnů, aby se snížil počet dětí v kolektivu. Část úhrady za stravu a mzdy se rodičům vrací. Vysta­vu­jeme opravné daňové doklady. – 90 % rodičů zaplatí ze svého, nejsou plátci DPH, neuplatňují do nákladů, fakturu na platbu nežádají. Vystavený opravný daňový doklad musí mít účtárna od rodičů podepsaný nebo můžeme uplatnit vratku DPH na základě opravného daňového do­kladu bez podpisu rodičů o převzetí? 90 % rodičů zaplatí ze svého, nejsou plátci DPH, neuplatňují do nákladů, fakturu na platbu nežádají. Vystavený opravný daňový doklad musí mít účtárna od rodičů podepsaný nebo můžeme uplatnit vratku DPH na základě opravného daňového do­kladu bez podpisu rodičů o převzetí? – 10 % případů, hradí původní částku zaměstnavatelé z FKSP, tedy bez nároku na odpočet, hrazeno ze zisku, po zdanění, bez možnosti uplatnění nákladů. Opět: opravný daňový doklad musíme mít potvrzený odběratelem, přestože nejde o možnost uplatnění DPH na straně odbě­ratele? Potvrzení odběratele není nutné v případě vystavení ODD ze zákonných důvodů, což je v našem případě § 42 odst. 1 písm. a) zákona o DPH . Vracíme část platby za dětský letní tábor – strava, mzdy vedoucích, část režie. Jedná se zhruba o 20 % celkové platby za tábor.

Otázky a odpovědi: Podpis odběratele na dobropisu
Ing.
Zdeněk
Morávek

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty