Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 4 minuty čtení

Celý svět se v danou chvíli potýká s koronavirovou krizí a s tím spojenými problémy v oblasti ekonomiky. Jak spotřebitelé, tak i osoby samostatně výdělečně činné, přicházejí o příjmy a je tu tak pravděpodobnost, že se velké množství osob dostane do finanční tísně a nebudou moci splácet své závazky věřitelům. Na tuto situaci se snaží reagovat novela č. 186/2020 Sb. zákona č. 257/2016 Sb. , o spotřebitel­ském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotře­bitelském úvěru“), která již nabyla účinnosti.

Legislativní novinky s komentářem
Dmytro
Krasovskyj,
advokátní
koncipient
Novelizace zákona o spotřebitelském úvěru se dotkla ustanovení § 122, tedy paragrafu upravujícího omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitelů. Než došlo ke změně, tak se tento pa