Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Podnikatel přechází z daňové evidence na vedení účetnictví. Eviduje pohledávky za dlužníkem, který je v konkurzu, podnikatel má pohledávky řádně přihlášené do konkurzu. Konkurz má být ukončen následující rok s tím, že podnikatel zřejmě ze svých pohledávek nedostane příliš. Při přechodu na vedení účetnictví o veškeré pohledávky zvýší základ daně podle § 23 odst. 14 ZDP tak, že je zahrne do základu daně postupně po dobu 9 let. V roce, kdy dojde k ukončení konkurzu, se pohledávky za dlužníkem v konkurzu stanou pohledávkami uvedenými v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP , tj. pohledávkami, které nebyly v rámci konkurzního řízení uspokojeny (z větší části). Bude se tedy jednat o pohledávky, které je možno uplatnit do daňových výdajů ve výši jejich neuhrazené hodnoty. Může podnikatel za situace, kdy jsou tyto pohledávky pouze zčásti zahrnuty do základu daně (například jen do výše 10 % z celkové hodnoty), do daňových výdajů uplatnit hodnotu neuhrazené pohledávky?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Zákon o daních z příjmů v § 23 odst. 14 stanoví pro poplatníky možnost zahrnovat do základu daně hodnotu pohledávek při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví postupně po dobu 9 let. Zákon stanoví, že o hodnotu pohledávek, která ještě nebyla zahrnuta do základu daně, musí poplatník zvýšit základ daně v případě, že činnost ukončí, přeruší nebo vloží pohledávky do obchodní
korporace
, ukončí vedení účetnictví anebo změní-li způsob uplatňování daňových výdajů ve skutečné výši podle § 24 na výdaje paušální podle § 7 odst. 7 ZDP před uplynutím doby zahrnování pohledávek do základu daně. Pokud tedy poplatník činnost neukončí, nepřeruší, nevloží pohledávky do obchodní
korporace
nebo neukončí vedení účetnictví anebo nepřejde na uplatňování výdajů paušálem, základ daně o hodnotu pohledávek ještě nezahrnutých do základu daně, zvyšovat nemusí.
Do základu daně může být zahrnuto například jen 10 % hodnoty příslušné pohledávky, a přesto poplatník může neuhrazenou hodnotu pohledávky uplatnit do daňových výdajů v souladu s § 24 odst. 2 písm. y) ZDP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů