Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Podnikatel přechází z daňové evidence na vedení účetnictví. Eviduje pohledávky za dlužníkem, který je v konkurzu, podnikatel má pohledávky řádně přihlášené do konkurzu. Konkurz má být ukončen následující rok s tím, že podnikatel zřejmě ze svých pohledávek nedostane příliš. Při přechodu na vedení účetnictví o veškeré pohledávky zvýší základ daně podle § 23 odst. 14 ZDP tak, že je zahrne do základu daně postupně po dobu 9 let. V roce, kdy dojde k ukončení konkurzu, se pohledávky za dlužníkem v konkurzu stanou pohledávkami uvedenými v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP , tj. pohledávkami, které nebyly v rámci konkurzního řízení uspokojeny (z větší části). Bude se tedy jednat o pohledávky, které je možno uplatnit do daňových výdajů ve výši jejich neuhrazené hodnoty. Může podnikatel za situace, kdy jsou tyto pohledávky pouze zčásti zahrnuty do základu daně (například jen do výše 10 % z celkové hodnoty), do daňových výdajů uplatnit hodnotu neuhrazené pohledávky?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.