Otázky a odpovědi: Tvorba fondů z vlastních zdrojů a jejich čerpání

Vydáno: 1 minuta čtení

Prosím o konzultaci postupu účto­vání. Jsme církevní organizace. V rám­ci rozdělení zisku, tj. po účetní závěrce tvoříme fondy z vlastních zdrojů: 1. Fond ze zisku – MD 931/D 911x. 2. FRIM (Fond reprodukce investičního majetku) – ve výši odpisů (účet 551x) sníženého případně o část, která připadá na pořízení majetku z darů či dotací tzv. „rozpuštění do provozu“ (účet 649x), účetní zápis MD 901x/D 911x. Fondy jsou kryty peněžními prostředky. Dle toku položek v hlavní činnosti již v momentě tvoření fondů je zřejmé i splnění Uplatnění případného odpočtu podle § 20 odst. 7 ZDP . Postup: 3. Čerpání fondu při pořízení investičního majetku – účetní zápis MD 911x/D 901x. Neovlivňuje základ daně z příjmů. 4. Čerpání fondů na opravy a údržbu majetku vynaložených nákladů zaúčtovaných na účtu 5x – účetní zápis MD 911x/D 64x. Ovlivňuje základ daně z příjmu. Jedná se o čistý zisk již zdaněný o daň z příjmů, a proto částku v daňovém přiznání vyloučím dle § 23 odst. 4 písm. d) ZDP .

Otázky a odpovědi: Tvorba fondů z vlastních zdrojů a jejich čerpání

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů