Otázky a odpovědi: Podíl na zisku s. r. o. pro obec

Vydáno: 3 minuty čtení

Obec má 100% podíl v s. r. o. Obec plánuje vyplatit podíl na zisku ze společnosti. Pokud vyplatí zisk vytvořený společností v období roku 2018, nebude jej danit srážkovou daní a převod podílu bude od daně osvobozený, protože v § 19 zákona o daních z příjmů je obec definována jako mateřská společnost? Pokud vyplatí zisk roku 2015, bude postup stejný, nebo bude muset zdanit srážkovou daní podle znění zákona o daních z příjmů platného v roce 2015 a 2016?

Otázky a odpovědi: Podíl na zisku s. r. o. pro obec
JUDr.
Petr
Pospíšil,
Ph.D., LL.M.