Otázky a odpovědi: Stornopoplatky z dovolené a sociální fond

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnanci ruší z vlastního rozhodnutí (prozatím bez objektivních příčin) zájezdy a rekreace, které byly hrazeny ze sociálního fondu. Cestovní kanceláře vrací zpět na účet sociálního fondu částky ponížené o stornopoplatky. Podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů jsou od daně z příjmu osvobozeny mj. nepeněžní příspěvky na rekreaci a zájezdy poskytované zaměstnavatelem zaměst­nanci. Je možné ­stornopoplatek pone­chat jako osvobozený výdaj sociálního fondu? Nebo je nutné výši stornopoplatku dodanit, popř. nechat jej uhradit zaměstnance zpět na jeho osobní účet sociálního fondu? Vnitřní předpis o čerpání sociálního fondu tuto problematiku nijak neřeší.

Otázky a odpovědi: Stornopoplatky z dovolené

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů