Náhrada škody a možnost započtení ze strany zaměstnavatele

Vydáno: 8 minut čtení

Dne 21. 5. 2019 vydal Nejvyšší soud ČR rozsudek, který vyjasnil dosud spornou otázku o možnostech započtení ze strany zaměstnavatele, pokud jde o jeho nárok na náhradu škody, která byla způsobena zaměstnancem.

Náhrada škody a možnost započtení ze strany zaměstnavatele
JUDr.
Eva
Janečková
V daném případě došlo k tomu, že zaměstnavatel dopisem započetl část pohledávky vůči zaměstnanci ze způsobené škody, kterou zaměstnanec způsobil při plnění pracovních úkolů.
Zaměstnanec svou odpovědnost za způsobenou škodu rozporoval, započtení posoudil jako nevyplacení části mzdy a podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), okamžitě ukončil pracovní poměr.
Správnost postupu zaměstnance potvrdily i soudy nižších stupňů a byla potvrzena nejvyšším soudem jako soudem dovolacím.
Tento soud uvedl, že započtení [včetně započtení na pohledávku zaměstnance na m