Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel koupil v loňském roce pohledávku v nominální hodnotě 100 000 Kč za 46 000 Kč. Tuto pohledávku v letošním roce dostal uhrazenou ve výši 39 000 Kč. Jak bude podnikatel vedoucí daňovou evidenci postupovat z hlediska daně z příjmů?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
V roce, kdy podnikatel koupil pohledávku v nominální hodnotě 100 000 Kč za 46 000 Kč, neuplatní do daňových výdajů žádné výdaje. V letošním roce, kdy mu byla uhrazena částka 39 000 Kč, je zdanitelným příjmem částka 39 000 Kč a daňovým výdajem v souladu s § 24 odst. 2 písm. o) ZDP 39 000 Kč, které v minulém roce zaplatil. Ztráta ve výši 7 000 Kč je ztrátou nedaňovou.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů