Změny sazeb DPH v roce 2020 se zaměřením na činnost územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací

Vydáno: 20 minut čtení

Tímto příspěvkem bych chtěl poskytnout návod na řešení dopadů přechodu některých plnění ze sazby DPH ve výši 15 % do sazby 10 %. Zaměříme se na případy, které se úzce dotýkají činnosti územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) a jimi zřízených příspěvkových organizací (dále jen „PO“).

Změny sazeb DPH v roce 2020 se zaměřením na činnost územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
 
Právní východiska
Pro náš rozbor budeme vycházet z následujících podkladů:
a)
Zákon č. 80/2019 Sb.
(novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“), kterou došlo k přechodu tepla a chladu ze sazby 15 % do sazby 10 % s účinností od 1. 1. 2020.
b)
Zákon č. 256/2019 Sb.
(novela zákona DPH spojená s novelou zákona o elektronické evidenci tržeb), kterou došlo k přechodu následujících plnění ze sazby 15 % do sazby 10 % (uvádím typy plnění, které považuji za
relevantní
pro činnost ÚSC a PO):
úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí,
pitná voda dodaná odběratelům vodovodem,
odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi,
stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou alkoholických nápojů – „populární“ otázku piva nebudeme v tomto materiálu rozebírat),
služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (přitom tato činnost zahrnuje také úklid společných prostor v bytových domech),
domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
c)
Informace Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020
– vydaná dne 16. 12. 2019.