Otázky a odpovědi: Nezisková organizace - ztráta

Vydáno: 4 minuty čtení
Otázky a odpovědi: Nezisková organizace – ztráta
Ing.
Zdeněk
Morávek
Spolek, který sdružuje právnické osoby za účelem ochrany jejich společných zájmů, má tyto příjmy: členské příspěvky (osvobozeny od daně z příjmů dle