Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 3 minuty čtení

Poplatník daně z příjmů, fyzická osoba, si od 1. 2. 2016 pořizuje osobní automobil na leasing, měsíční splátka činí 10 000 Kč, splácet ho bude 5 let. Může tento automobil v průběhu leasingu vložit do firmy jako obchodní majetek podle § 4 ZDP a uplatňovat úplatu do daňových výdajů, aniž by byla leasingová smlouva změněna, když od června 2016 automobil používá jak pro podnikání, tak i pro osobní potřebu?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Poplatník, fyzická osoba,