Můžeme použít česká daňová pravidla také pro zahraniční svěřenské fondy?

Vydáno: 18 minut čtení

V dřívějších dobách jsme se za hranice Československa nemuseli dostávat tak často. Nicméně tato doba je, jak všichni věříme, nadobro pryč a s otevřením hranic se celkem jednoduše dostaneme do jiných států. S otevřením hranic se do České republiky začali také dostávat právní formy jiných zahraničních států, o kterých dříve nikdo neměl ani ponětí. V následujícím článku se zaměříme na zahraniční formy obdobné jako svěřenský fond.

Můžeme použít česká daňová pravidla také pro zahraniční svěřenské fondy?
Ing.
Martin
Bureš
Na začátek bych rád upozornil, že tento článek se
nezabývá:
zahraničními formami obdobnými jako svěřenský fond (např. trusty), které jsou tzv. daňově transparentní; a
výplatou ze zahraničních forem obdobným jako svěřenský fond (např. trusty) českým daňovým nerezidentům.
Jako v thrilleru z dílny Quentina Tarantina nedávno začal příběh jednoho z klientů.
„Tatínek jako bývalý disident to neměl v bývalém režimu jednoduché, stále na něj čekalo několik nemilých kontrol a s maminkou se stále báli. Po nějaké době se jim narodil syn. Rodiče se báli, aby bývalý režim nezkonfiskoval vše, co mají. S pomocí svého kamaráda se jim podařilo nemalý finanční obnos přenést přes hranice Československa a vyčlenit ho do zahraničního trustu, ze kterého jediný narozený syn dostal po čase plnění.“
Bylo to poprvé, co jsem se setkal s trustem (tj. zahraniční obdoba českého svěřenského fondu), který vyplácel majetek obmyšlenému. Pokud by obmyšlený obdržel plnění ze svěřenského fondu vzniklého podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „CZ fond“), nikdo by nepochyboval, že ve výši uvedeném případě by plnění z majetku CZ fondu bylo u obmyšleného osvobozené od daně z příjmů. Nicméně je opravdu osvobozené od daně z příjmů také plnění obmyšlenému ze zahraniční formy obdobné CZ fondu (např. trustu)?
V zahraničí se tzv. trusty (tj. zahraniční obdoby CZ fondů) těší velké oblibě zejména díky svým odlišnostem od jiných právních forem. Trusty se sice podobají nadacím, nicméně existují dva podstatné rozdíly:
trusty nemají obecně dostatek právní osobnosti (čtěme prosím subjektivity); a
trusty mají obecně vyšší proměnlivost účelů, za jakými je zřizujeme.
Trusty můžeme zakládat za veřejně prospěšným účelem, stejně jako je můžeme využít k soukromým účelům (zejména ve prospěch rodiny nebo určitých osob z rodiny), na dobu neurčitou nebo na dobu určitou apod. Největší v