Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 1 minuta čtení

Společnost, plátce DPH hodlá prodat pozemky, které vlastní. Dne 20. 4. 2010 vydal místně příslušný stavební úřad Územní rozhodnutí na stavbu rodinných domů na předmětných pozemcích. V letech 2010 až 2012 proběhla na základě potřebných stavebních povolení výstavba přístupové komunikace a inženýrských sítí, jejichž veřejnou část investor daroval na základě darovací smlouvy městu. Součástí pozemků – stavebních parcel, zůstaly vodovodní a kanalizační přípojky, na které byl na základě rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu ze dne 2. 5. 2012 vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Máme za to, že se jedná o vybranou nemovitost pro účely osvobození od daně podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona o DPH jako pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí dle odst. 4 písm. d) zákona o DPH . Je dodání této nemovité věci (pozemku s vodovodní a kanalizační přípojkou, které jsou jeho součástí) osvobozeno od DPH po uplynutí 5 let od vydání kolaudačního souhlasu na přípojky podle odst. 3 písm. a)? Pokud pozemky podléhají osvobození od daně, kdy tento moment nastane?

Daň z přidané hodnoty
<