Legislativní novinky s komentářem - Parlament projedná novelu energetického zákona umožňující obcím zakázat podomní prodeji energií

Vydáno: 3 minuty čtení

Poslanecké sněmovně byla předložena novela zákona č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon “). Novela má poskytnout jednotlivým obcím možnost zakázat podomní prodej energií, zejména plynu a elektřiny.

Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Akbulat
Kadiev,
advokát
Návrh novely, který byl Poslanecké sněmovně rozeslán dne 21. 11. 2019 jak