Otázky a odpovědi: Příjmy ze závislé činnosti - daňová uznatelnost čerpání FKSP

Vydáno: 2 minuty čtení

V případě, že jsou pro zaměstnance v souladu s vyhláškou FKSP objednány masáže, které ovšem neposkytuje zdravotnické zařízení, ale osoba, která není v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, jakým způsobem zaměstnanec tento příjem dodaní? Jak a kdy se tato operace promítne v účetnictví?

Otázky a odpovědi: Příjmy ze závislé činnosti – daňová uznatelnost čerpání FKSP