Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost s r. o. nakoupí bez DPH automobil veterán do své sbírky. Jedná se o poškozený vůz. V průběhu doby rozhodně delší než jeden rok provede na něm opravy a úpravy tak, aby byl provozuschopný a vzhledově co nejbližší vozu v původním (výrobním) stavu. Při těchto úpravách a opravách, vedoucích k jednoznačnému zhodnocení uvedeného sbírkového předmětu, si bude z faktur dodavatelů za prováděné opravy a úpravy a nakoupené díly provádět odpočty DPH. Po dosažení cílového stavu automobilu dojde s největší pravděpodobností k jeho prodeji. Jak to bude s DPH při prodeji automobilu?

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda