Legislativní novinky s komentářem-Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o dani z přidané hodnoty

Vydáno: 5 minut čtení

Dne 13. 9. 2019 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), a zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty “), který byl dne 29. 7. 2019 zamítnut Senátem Parlamentu České republiky. Poslanecká sněmovna tedy přehlasovala Senát a návrh zákona byl předložen prezidentovi k podpisu.

Legislativní novinky s komentářem-Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o dani z přidané hodnoty
Michal
Jakoubek,
právní asistent
Novela v oblasti evidence tržeb zejména rozšiřuje povinnost evidovat tržby i na zbývající obory, které povinnosti evidence tržeb doposud nepodléhaly, ale rovněž v reakci na zrušení některých ustanovení zákona o evidenci tržeb Ústavním soudem za