Otázky a odpovědi: Majetek svěřený příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce

Vydáno: 3 minuty čtení

Prosím o názor podepřený ustanoveními příslušných zákonů, zda je v současné době právně platná možnost svěřovat majetek vlastním školským organizacím na základě smlouvy o výpůjčce, která obsahuje specifikaci tohoto majetku a podmínky (práva a povinnosti) vztahující se k používání tohoto majetku a je sjednána na dobu neurčitou. Jestliže ano, prosím o výčet, co tato smlouva musí obsahovat, aby byla platná.

Otázky a odpovědi: Majetek svěřený příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce
JUDr.
Petr
Pospíšil,
Ph.D., LL.M.