Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 4 minuty čtení

Českému plátci poslal slovenský zákazník, plátce na Slovensku, zboží, které mu bylo dříve tímto českým plátcem dodáno. Nyní nešlo o prodej, dodání zboží nefakturoval, zboží přišlo jen s dodacím listem. Na zboží má být provedena úprava v SRN firmou, která je plátcem s SRN. Český plátce poslal proto zboží za tímto účelem do SRN. Německý plátce po provedené úpravě vrátil upravené zboží zpět českému plátci do tuzemska. Ten jej vrací zpět plátci na Slovensko. 1) Jak posoudit přemístění zboží ze Slovenska do tuzemska, když předmětné úpravy na zboží nebyly provedeny v tuzemsku? 2) Lze zaslání zboží z tuzemska do SRN posoudit podle § 13 odst. 7 písm. f)? Jednalo by se tedy o přemístění zboží bez fakturace. Při navrácení zboží do tuzemska by německý plátce fakturoval pouze úpravu zboží? 3) Jak daňově ošetřit návrat takto upraveného zboží na Slovensko slovenskému plátci? Fakturovat provedené opravy ve smyslu § 9 odst. 1 a upravené zboží vrátit zpět rovněž jen s dodacím listem?

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
Odpověď
Podle § 16 odst. 5 písm. c) zákona o DPH se za pořízení zboží z jiného