Otázky a odpovědi: Dar určený na správu veřejně prospěšného poplatníka

Vydáno: 2 minuty čtení

Veřejně prospěšný poplatník (o. p. s.) obdržel dar určený na správu společnosti. Společnost provozuje pouze hlavní (veřejně prospěšnou) činnost, doplňkovou činnost neprovádí. Je v tomto případě dar na správu osvobozen od daně z příjmů?

Otázky a odpovědi: Dar určený na správu veřejně prospěšného poplatníka

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů