Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 2 minuty čtení

Neplátce provozuje v ČR restauraci a nakupuje maso v Německu od německého plátce DPH. Má to pro českého neplátce nějaké důsledky – ve vztahu k DPH?

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
Odpověď
Podle § 2a odst. 2 zákona o DPH není předmětem daně pořízení zboží z jiného členského státu, pokud celková hodnota pořízeného zboží nepřekročí v příslušném kalendářním roce 326 000 Kč a pořízení zboží je uskutečněno osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem daně. V uvedeném případě to znamená, že pořídí-li plátce z Německa v příslušném kalendářním roce maso či jiné zboží do částky 326 000 Kč v úrovni bez DPH, nemusí z pořízeného masa v tuzemsku přiznávat daň, ani se v této souvislosti registrovat jako plátce či jako identifikovaná osoba. Maso tedy nakupuje včetně německé DPH. Pokud by hodnota pořízeného zboží v průběhu kalendářního roku překročila uvedený limit, stal by se podnikatel podle § 6g zákona o DPH identifikovanou osobou a musel by z pořízeného masa přiznávat daň v tuzemsku jako při pořízení zboží z jiného členského státu. Maso by nakupoval bez německé DPH, ale z pořízeného masa by mu nevznikal v tuzemsku nárok na odpočet daně. Pokud by si chtěl nároky na odpočet daně uplatňovat, musel by se podnikatel zaregistrovat jako plátce daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty