Otázky a odpovědi: Použití rezervního fondu u obecně prospěšné organizace

Vydáno: 2 minuty čtení

Může obecně prospěšná organizace použít prostředky z rezervního fondu na úhradu nákladů na hlavní činnost v běžném roce, nebo je vhodnější pro tyto účely zřídit speciální fond, např. fond rozvoje, ze kterého by v průběhu běžného roku byly hrazeny náklady na hlavní činnost a správu?

Otázky a odpovědi: Použití rezervního fondu u obecně prospěšné organizace